Aktualności w parafii Bazyliki Katedralnej

 

1% podatku na rzecz Caritas. 

Zachęcamy do przekazywania 1% podatku na rzecz Caritas Diecezji Tarnowskiej i Caritas parafii katedralnej. W tym celu w zeznaniu podatkowym trzeba wpisać KRS Caritas a w celach szczegółowych: „Katedra-Tarnów”. Podobnie jak w ubiegłym roku przy kancelarii parafialnej można uzyskać pomoc we właściwym wypełnieniu PIT-u. Zapraszamy we wtorek po południu, w godzinie otwarcia kancelarii.

         Zachęcamy również do wsparcia Caritas Parafii Katedralnej swoją ofiarą. Jedną z form może być wpłata na konto parafialne, z dopiskiem „Caritas”. Numer konta: BOŚ: 15 1540 1203 2053 3299 7544 0002

 


 

 

Katechezy Neokatechumenalne.

 

Plakat A3 Katedra Tarnw 2017 W pierwotnym Kościele gdy świat był pogański każdy kto chciał zostać chrześcijaninem musiał przejść czas przygotowania do sakramentu chrztu, zwanym katechumenatem. Obecnie żyjemy w świecie gdzie większość osób, już w okresie niemowlęctwa, zostało ochrzczonych. Niemniej są tacy którzy z różnych powodów utracili wiarę, odeszli od Kościoła. A nawet jeżeli nie nastąpiło radykalne zerwanie ze wspólnotą Kościoła to wielu doświadcza różnego rodzaju kryzysów duchowych czy wręcz mocnego osłabienia w wierze. Stąd pilna potrzeba wyjścia naprzeciw, aby ‑ odwołując się do starochrześcijańskiej praktyki katechumenalnej ‑ pomóc im w procesie nawrócenia i odnowienia łaski sakramentu chrztu. Zresztą potrzeba, aby ten proces dokonywał się w życiu każdego ochrzczonego, bo inaczej nie można zachować świeżości wiary i otwartości na Boże działanie.

Temu mają służyć katechezy dla dorosłych i młodzieży, które będą głoszone w katedrze od 15 lutego 2017 r., w niedzielę o godz. 16.00 i w środę o godz. 18.45, po Mszy św. wieczornej.

Nazwaliśmy je „neokatechumenalne” bo skierowane są do osób już ochrzczonych, ale mają spełniać rolę podobną do tej jaką był katechumenat dla nieochrzczonych: przygotować na owocne przyjęcie i życie łaską sakramentu chrztu, od którego „wszystko się zaczęło”. Drugi powód to ten, że katechezy będą głoszone przez członków wspólnoty neokatechumenalnej z Nowego Sącza.

Zapraszam wszystkich serdecznie do udziału.

Ks. Adam Nita – proboszcz parafii katedralnej

 


 

Plan wizyty duszpasterskiej w parafii katedralnej - kolęda 2017 r.

Data Dzień Godz. ULICE I PLAN SZCZEGÓŁOWY KOLĘDY
23.01 Pn 15.30

Ks. 1) Wekslarska 2, 4, 6

Ks. 2)  Wekslarska 7, 9, 11, 13, 15, 17

Ks. 3)  Wekslarska 3, 5 oraz Żydowska 15, 17, 18, 22

Ks. 4)  Żydowska 2, 4, 8, 12

Ks. 5)  Żydowska 3, 5, 7, 9, 11, 13 oraz Kręta

Ks. 6)  Zakątna oraz Brama Pilzneńska

24.01

Wt

15.30

Ks. 1) Starowolskiego 2-klatka I oraz 3-klatka IV

Ks. 2) Starowolskiego 2-klatka II i 2A oraz 3-klatka III

Ks. 3) Starowolskiego 3- klatka I i II

Ks. 4) Starowolskiego 11, 12, 13, 16, 18, 20, 22

Ks. 5) Starowolskiego 4 – 10 oraz 14-klatka II

Ks. 6) Starowolskiego 24, 26, 28 oraz 14-klatka I

26.01 Cz 15.30

Ks. 1) Krasińskiego 5, 9, 11, 15 oraz 29-klatka I

Ks. 2) Krasińskiego 7 oraz 29-klatka V

Ks. 3) Krasińskiego 25-klatka I i III

Ks. 4) Krasińskiego 25-klatka II oraz 29-klatka II

Ks. 5) Krasińskiego 29-klatka III i IV

Ks. 6) Krasińskiego 27 oraz 31 – 51

 


 

themesbase | wordpress templates
Saturday the 15th - .