Aktualności w parafii Bazyliki Katedralnej

 

Boże Narodzenie 2016 r.

Boze Narodz Siostry i Bracia!

Boże Narodzenie to szczególne święta. Z jednej strony oczekiwaliśmy na nie cały Adwent. Przygotowywaliśmy się do nich na różne sposoby, pomagaliśmy w tym innym, aby mogli doświadczyć tego wyjątkowego ‑ jak niektórzy mówią – magicznego klimatu świąt. Z drugiej zaś strony Boże Narodzenie to nie tylko przyszłość, czy przeszłość, ale nade wszystko to teraźniejszość. Z Bożej perspektywy bowiem istnieje tylko „teraz”. I właśnie w tym Bożym „teraz”, ale także naszym ludzkim „teraz” nie tylko wspominamy czy oczekujemy, ale przede wszystkim przeżywamy to co najważniejsze. Bóg do nas przychodzi „teraz”. I tylko „teraz” możemy Go przyjąć, tylko „teraz” może być Boże Narodzenie.

Siostry i Bracia! Życzę Wam, aby każdego dnia, podczas każdego spotkania było Boże Narodzenie. Jak wiemy z opisu ewangelicznego nie wyklucza to różnego rodzaju problemów i przeszkód. Niemniej prostota, zaufanie i wierność drodze pozwala je wszystkie pokonać. I cieszyć się nowym życie. Tak jak pastuszkom czy trzem mędrcom ze Wschodu. Życzę Wam i sobie, abyśmy do nich spiesznie dołączyli i z serca ucieszyli Nowonarodzonym.

            Błogosławionych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku Pańskiego 2017.

Ks. Adam Nita - proboszcz

 


 

Spowiedź adwentowa.

Konf Tradycyjnie w Bazylice Katedralnej odbędzie się spowiedź adwentowa, na którą zapraszamy  we czwartek i piątek od godz. 6.00 do 19.00, z przerwami o godz. 10.00-10.30 i 16.00-16.30.

Podczas spowiedzi osoby słabo słyszące będą mogły skorzystać z nowego konfesjonału szafowego ustawionego w nawie Najświętszego Sakramentu, poświęconego przez Ks. Proboszca Adama Nitę w niedzielę 18 grudnia podczas Mszy Św. o godz. 10.30. Jest on widzialną pamiątką nawiedzenia Obrazu Jezusa Miłosiernego, która miała miejsce w katedrze w maju ubiegłego roku jak również pamiątką zakończonego niedawno Nadzwyczajnego Jubileuszowego Roku Miłosierdzia.

 


 
 
Z  ZIEMI  POLSKIEJ  DO  WŁOSKIEJ.
  
Pielgrzymka W dniach 17-25 października 2016r. odbyła się pielgrzymka z bazyliki katedralnej w Tarnowie do Rzymu i innych miast we Włoszech. Pojechaliśmy tam pod opieką profesjonalnego przewodnika ks. Łukasza Matyki i ks. Adama Nity w ramach „Dziękczynnej Pielgrzymki Narodowej Polaków do Rzymu”.
Było to dziękczynienie za: Rok Miłosierdzia, wizytę Ojca Świętego Franciszka w Polsce i Światowe Dni Młodzieży oraz za 1050 rocznicę Chrztu Polski. Polecając się Bożej opiece z naszej katedralnej parafii pojechaliśmy w liczbie 54 osób. Wszyscy włączyliśmy się w ogólną intencje tej pielgrzymki ale również każdy z nas dołączał swoją własną intencję.

Czytaj więcej: Z ziemi Polskiej do Włoskiej

themesbase | magento themes
Monday the 23rd - .