Zgromadzenia Zakonne

 

Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej

(ul. Kapitulna 4, tel. 14 626 48 14)
 
 

Siostry przybyły do Parafii katedralnej 26 sierpnia 1998 r. Podjęły pracę w katechezie - 2 siostry, w zakrystii oraz w kancelarii parafialnej i świetlicy "u Jana Pawła II." Posługę tę pełnią z oddaniem do dzisiaj, chociaż skład pracujących Sióstr zmieniał się wielokrotnie.

Aktualnie we wspólnocie posługują następujące Siostry:

s. Anna Tarnowska - przełożona i katechetka w III LO;

s. Agnieszka Lampasiak - katechetka w I oraz VII LO;

s. Justyna Rafalska - zakrystia i dekoracja katedry;

s. Monika Jurewicz - pomoc w Kancelarii Parafialnej i świetlica parafialna.

 

Zakon Braci Mniejszych (Ojcowie Bernardyni)

(ul. Bernardyńska 13, tel. 14 622 27 49)
 
 o. Maciej Fryzowicz - gwardian

 

 

 

 

W Tarnowie pracują także Siostry innych Zgromadzeń Zakonnych;/ między innymi/

Zgromadzenie Sióstr św. Józefa /Józefitki/ - 14 622 11 37

Zgromadzenie Córek matki Bożej Bolesnej /Serafitki/  14 621 47 80

Zgromadzenie Sług Jezusa /bezhabitowe/ 14 621 81 32

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej (Służebniczki Dębickie)  - 14 621 50 91

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej (Służebniczki Starowiejskie) - 14 621 29 45

Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego á Paulo (Szarytki) 14 627 27 04

Saturday the 15th - .