Wizytacja Kanoniczna w Parafii Katedralnej

herb bpajez

Od piątku do niedzieli tj. od 27-29 kwietnia nasza parafia katedralna będzie przeżywała wizytację kanoniczną, którą przeprowadzi biskup tarnowski Andrzej Jeż. Uroczysta Msza inaugurująca wizytację podczas której Ksiądz Biskup udzieli sakramentu bierzmowania młodzieży z naszej parafii oraz z parafii św. Maksymiliana – będzie w sobotę o godz. 18.00. W czasie wizytacji Ksiądz Biskup chce spotkać się z poszczególnymi grupami parafialnymi.

W piątek 28 kwietnia zapraszamy na spotkania: LSO i DSM na godz. 16.30 do sali katechetycznej, grupę młodzieżową i młodzież przygotowującą się do bierzmowania na godz. 17.00 do auli Jana Pawła II, wspólnoty Róż Różańcowych, Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym, Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ, Rycerstwa Niepokalanej, Akcji Katolickiej, Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, Neokatechumenat na godz. 17.30 do bazyliki katedralnej. Natomiast w niedzielę na spotkane z Księdzem Biskupem zapraszamy Radę Duszpasterska i Gospodarczą oraz nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. na godz. 13.00 na plebanię.

Podczas wizytacji Ksiądz Biskup spotka się również z przedstawicielami szkół, które są na terenie naszej parafii, z rodzicami kapłanów i sióstr pochodzących z naszej parafii, pracownikami parafialnymi. Odwiedzi świetlicę „U Jana Pawła” oraz wspólnoty zakonne mające swoje domy na terenie naszej parafii. Natomiast podczas Mszy św. w niedzielę 29 kwietnia skieruje do wszystkich swoje pasterskie słowo.

Zapraszamy na spotkania z Księdzem Biskupem i prosimy o modlitwę w jego intencji i całej naszej wspólnoty parafialnej na dobre przeżycie tego wielkiego wydarzenia.

PROGRAM WIZYTACJI KANONICZNEJ
BISKUPA TARNOWSKIEGO ANDRZEJA JEŻA
W PARAFII KATEDRALNEJ W TARNOWIE

Piątek, 27 kwietnia 2018


Godz. 13.00 – spotkanie z dyrekcjami szkół oraz katechetami (plebania)
Godz. 14.00 – spotkanie z pracownikami parafialnymi (kościelny, organista, zakrystianka, kucharki)
Godz. 14.40 – spotkanie z rodzicami kapłanów i sióstr zakonnych pochodzących z Parafii Katedralnej (plebania)
Godz. 15.20 – spotkanie na świetlicy parafialnej „U Jana Pawła II”
Godz. 15.40 – odwiedziny chorych
Godz. 16.00 – wizytacja w kancelarii parafialnej
Godz. 16.30 – spotkanie z Liturgiczną Służbą Ołtarza i Dziewczęcą Służbą Maryjną (sala katechetyczna)
Godz. 17.00 – spotkanie z młodzieżą – grupa apostolska, kandydaci do bierzmowania (aula Jana Pawła II)
Godz. 17.30 – spotkanie ze wspólnotami parafialnymi: Róże Różańcowe, Arcybractwo Straży Honorowej NSPJ, Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Akcja Katolicka, Wspólnota Neokatechumenalna (bazylika katedralna)
18.15 – Nieszpory ze wspólnotą Sióstr Służebniczek Starowiejskich przy ul. Mościckiego

Sobota, 28 kwietnia 2018

Godz. 18.00 – Msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania (młodzież z Parafii Katedralnej oraz z Parafii pw. św. Maksymiliana w Tarnowie) – oficjalne rozpoczęcie wizytacji

Niedziela, 29 kwietnia 2018


Msze św. wg porządku niedzielnego: 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 15.00, 18.00, 20.00. Nieszpory – godz. 17.30.
Godz. 13.00 – spotkanie z Parafialną Radą Duszpasterską i Gospodarczą, oraz nadzwyczajnymi szafarzami Komunii św. (plebania)
Godz. 14.00 – spotkanie ze wspólnotą Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej (dom zakonny)
Godz. 16.00 – spotkanie ze wspólnotą osób żyjących w związkach niesakramentalnych (plebania)

 

Thursday the 17th - .