BN2017

 

Boże Narodzenie 2017

 

Siostry i Bracia!

Czas Bożego Narodzenia to kontemplacja tajemnicy Słowa, które stało się Ciałem i zamieszkało między nami. Wszystko po to, aby przebóstwić to co ludzkie.

Tym samym Boże Narodzenie to wyjątkowa okazja, aby – bez względu na wszystko ‑ odnowić swoją relację z Bogiem. Zwrócić ku Niemu całe swoje życie. Aby wzorem Maryi i Józefa zaufać Bogu. Powiedzieć swoje „fiat” i bez zbędnego ociągania wziąć Go do swojego domu.

Życzę pełnego miłości i pokoju, kształtującego serce i umysł, spotkania z Nowonarodzonym. Niech Jego łaska uzdalnia do przebóstwionego patrzenia na historię swojego życia, a następnie na świat i ludzi, na każdy dzień Nowego Roku Pańskiego 2018.

Ks. Adam Nita – proboszcz parafii katedralnej

Thursday the 17th - .