afisz katedra kor s

 

Serdecznie zapraszamy

do wzięcia udziału w Misjach Świętych,
które będą okazją do ponownego odkrycia miłości Boga i odnowienia z Nim więzi.

 

Misje Święte to szczególny czas nawrócenia się człowieka do Boga i odnowa życia z Nim.Misjonarze Saletyni będą głosili Jezusa Chrystusa, byśmy uwierzyli w Niego pod wpływem Ducha Świętego. My zaś mamy dobrowolnie się nawrócić i przyjąć osobiście Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. Ważne jest byśmy dokonali tego we Wspólnocie Kościoła, którą Chrystus ustanowił, aby dać nam środowisko wzrostu wiary, gdzie doświadczamy wzajemnego braterstwa.Dla wspólnoty parafialnej powinien być to czas nowych narodzin. Aby to nowe życie nie tylko podtrzymać, ale je rozniecać oraz czynić z parafii wspólnotę w misji, konieczne jest doświadczenie komunii.

 

Otwórzcie uszy na przyjęcie Słowa Bożego – jedynej odwiecznej Prawdy.

Otwórzcie drzwi serc Waszych, by zamieszkał w Nich na stałe Jezus Chrystus.

Otwórzcie drzwi Waszych domów i Waszych Rodzin, by w nich zamieszkał na stałe pokój Chrystusowy, prawdziwa radość i wzajemna miłość.

W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem! (2 Kor 5, 20)

 

 

 

Zwracamy się z prośbą do wszystkich o właściwe zorganizowanie swoich zajęć, by znaleźć czas na Misje Święte.

Prosimy Was o modlitwę, umartwienia w intencji Misji Świętych.

Prosimy też o apostolstwo – może dzięki Tobie ktoś odnajdzie drogę do Boga.

Wasi Duszpasterze
Proboszcz i Wikariusze

 

Misje Święte prowadzą i serdecznie zapraszają

Ks. Maciej Kucharzyk oraz ks. Wiesław Burski Misjonarze Saletyni

 

 

ZOBACZ PROGRAM TYGODNIA MARYJNEGO
I MODLITWĘ W INTENCJI MISJI PARAFIALNYCH

 

 

Thursday the 17th - .