Droga Światła.

W okresie wielkanocnym w każdy piątek o godz. 17.20 w naszej Katedrze odprawiana jest Droga Światła. Podczas tego nabożeństwa podążając procesyjnie za Paschałem, adorujemy czternaście wydarzeń z życia Pana Jezusa, które miały miejsce po Jego Zmartwychwstaniu.

 • Stacja I – Jezus powstaje z martwych
 • Stacja II – Apostołowie przybywają do pustego grobu
 • Stacja III – Zmartwychwstały Pan objawia się Marii Magdalenie
 • Stacja IV – Zmartwychwstały Pan ukazuje się uczniom na drodze do Emaus
 • Stacja V – Zmartwychwstały Pan objawia się uczniom przy łamaniu chlebaNiewierny Tomasz
 • Stacja VI – Zmartwychwstały Pan ukazuje się apostołom w Wieczerniku
 • Stacja VII – Zmartwychwstały Pan przekazuje uczniom władzę odpuszczania grzechów 
 • Stacja VIII – Zmartwychwstały Pan umacnia wiarę Tomasza
 • Stacja IX – Zmartwychwstały Pan spotyka uczniów nad Jeziorem Galilejskim
 • Stacja X – Zmartwychwstały Pan przekazuje władzę pasterską Piotrowi
 • Stacja XI – Zmartwychwstały Pan daje uczniom nakaz misyjny
 • Stacja XII – Zmartwychwstały Pan wstępuje do Ojca
 • Stacja XIII – Uczniowie z Maryją oczekują w wieczerniku na Zesłanie Ducha Świętego
 • Stacja XIV – Zmartwychwstały Pan posyła uczniom obiecanego Ducha

Zachęcamy do uczestnictwa w Drodze Światła w Bazylice Katedralnej lub do indywidualnego odprawiania tego pięknego nabożeństwa w swoich domach.

 


 

Thursday the 17th - .