Boże Narodzenie 2016 r.

Boze Narodz Siostry i Bracia!

Boże Narodzenie to szczególne święta. Z jednej strony oczekiwaliśmy na nie cały Adwent. Przygotowywaliśmy się do nich na różne sposoby, pomagaliśmy w tym innym, aby mogli doświadczyć tego wyjątkowego ‑ jak niektórzy mówią – magicznego klimatu świąt. Z drugiej zaś strony Boże Narodzenie to nie tylko przyszłość, czy przeszłość, ale nade wszystko to teraźniejszość. Z Bożej perspektywy bowiem istnieje tylko „teraz”. I właśnie w tym Bożym „teraz”, ale także naszym ludzkim „teraz” nie tylko wspominamy czy oczekujemy, ale przede wszystkim przeżywamy to co najważniejsze. Bóg do nas przychodzi „teraz”. I tylko „teraz” możemy Go przyjąć, tylko „teraz” może być Boże Narodzenie.

Siostry i Bracia! Życzę Wam, aby każdego dnia, podczas każdego spotkania było Boże Narodzenie. Jak wiemy z opisu ewangelicznego nie wyklucza to różnego rodzaju problemów i przeszkód. Niemniej prostota, zaufanie i wierność drodze pozwala je wszystkie pokonać. I cieszyć się nowym życie. Tak jak pastuszkom czy trzem mędrcom ze Wschodu. Życzę Wam i sobie, abyśmy do nich spiesznie dołączyli i z serca ucieszyli Nowonarodzonym.

            Błogosławionych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku Pańskiego 2017.

Ks. Adam Nita - proboszcz

 


Monday the 22nd - .