Spowiedź adwentowa.

Konf Tradycyjnie w Bazylice Katedralnej odbędzie się spowiedź adwentowa, na którą zapraszamy  we czwartek i piątek od godz. 6.00 do 19.00, z przerwami o godz. 10.00-10.30 i 16.00-16.30.

Podczas spowiedzi osoby słabo słyszące będą mogły skorzystać z nowego konfesjonału szafowego ustawionego w nawie Najświętszego Sakramentu, poświęconego przez Ks. Proboszca Adama Nitę w niedzielę 18 grudnia podczas Mszy Św. o godz. 10.30. Jest on widzialną pamiątką nawiedzenia Obrazu Jezusa Miłosiernego, która miała miejsce w katedrze w maju ubiegłego roku jak również pamiątką zakończonego niedawno Nadzwyczajnego Jubileuszowego Roku Miłosierdzia.

 


Monday the 22nd - .