Misje Parafialne 2017

afisz katedra kor s

Serdecznie zapraszamy
do wzięcia udziału w Misjach Świętych,
które będą okazją do ponownego odkrycia miłości Boga i odnowienia z Nim więzi.

 

Misje Święte to szczególny czas nawrócenia się człowieka do Boga i odnowa życia z Nim.Misjonarze Saletyni będą głosili Jezusa Chrystusa, byśmy uwierzyli w Niego pod wpływem Ducha Świętego. My zaś mamy dobrowolnie się nawrócić i przyjąć osobiście Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. Ważne jest byśmy dokonali tego we Wspólnocie Kościoła, którą Chrystus ustanowił, aby dać nam środowisko wzrostu wiary, gdzie doświadczamy wzajemnego braterstwa.Dla wspólnoty parafialnej powinien być to czas nowych narodzin. Aby to nowe życie nie tylko podtrzymać, ale je rozniecać oraz czynić z parafii wspólnotę w misji, konieczne jest doświadczenie komunii.

 

Otwórzcie uszy na przyjęcie Słowa Bożego – jedynej odwiecznej Prawdy.

Otwórzcie drzwi serc Waszych, by zamieszkał w Nich na stałe Jezus Chrystus.

Otwórzcie drzwi Waszych domów i Waszych Rodzin, by w nich zamieszkał na stałe pokój Chrystusowy, prawdziwa radość i wzajemna miłość.

W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem! (2 Kor 5, 20)

 

 

 

Zwracamy się z prośbą do wszystkich o właściwe zorganizowanie swoich zajęć, by znaleźć czas na Misje Święte.

Prosimy Was o modlitwę, umartwienia w intencji Misji Świętych.

Prosimy też o apostolstwo – może dzięki Tobie ktoś odnajdzie drogę do Boga.

Wasi Duszpasterze
Proboszcz i Wikariusze

 

Misje Święte prowadzą i serdecznie zapraszają

Ks. Maciej Kucharzyk oraz ks. Wiesław Burski Misjonarze Saletyni

 

 

 

Z Maryją, na podobieństwo Jezusa Chrystusa

MISJE ŚWIĘTE W PARAFII KATEDRALNEJ W TARNOWIE

TYDZIEŃ MARYJNY W SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ BOLESNEJ

8-15 września 2017 r.

 

7 września (czwartek) – Wigilia uroczystości odpustowej ku czci Narodzenia NMP

Godz. 18.00 – Msza św. celebrowana przez abp Henryka Nowackiego

 

8 września (piątek) – Uroczystość Narodzenia NMP – odpust parafialny

Rozpoczęcie Misji Świętych w katedrze podczas Mszy św. w katedrze 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 15.00, 18.00

Godz. 12.00 – Msza św. celebrowana przez biskupa Andrzej Jeża, połączona z procesją eucharystyczną wokół katedry

Godz. 18.00 – Msza św. celebrowana przez ks. Władysława Kostrzewę, prepozyta Kapituły Katedralnej w Tarnowie

Godz. 19.30 – Koncert „Jezus w CENTRUM” (Plac Katedralny)

 

9 września (sobota) – Dzień Wiary ‑ modlitwa w intencji powołanych do służby Bożej i o nowe powołania kapłańskie i zakonne

Nauka misyjna w katedrze podczas Mszy św. o godz. 9.00, 12.00, 18.00

Nauka misyjna w kościele Ojców Bernardynów podczas Mszy św. o godz. 9.00

Godz. 18.00 – Msza św. celebrowana przez ks. Józefa Oleksego, proboszcza parafii pw. Świętej Rodziny w Tarnowie (dekanat Tarnów-Południe)

Godz. 19.30 – Apel maryjny

 

10 września (niedziela) – Dzień Sakramentu Małżeństwa i Rodziny ‑ modlitwa w intencji małżeństw i rodzin – odnowienie ślubów małżeńskich

Nauka misyjna w katedrze podczas Mszy św. o godz. 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 15.00, 18.00, 20.00

Nauka misyjna w kościele Ojców Bernardynów podczas Mszy św. o godz. 9.00 i 10.15

Godz. 12.00 – Msza św. w intencji małżonków świętujących srebrny i złoty jubileusz małżeństwa

Godz. 16.00 – Nauka misyjna dla osób żyjących w związkach niesakramentalnych

 

11 września (poniedziałek) – Dzień Sakramentu Chrztu ‑ modlitwa w intencji młodzieży

Nauka misyjna w katedrze podczas Mszy św. o godz. 9.00, 12.00, 18.00

Nauka misyjna w kościele Ojców Bernardynów podczas Mszy św. o godz. 9.00

Godzina 10.00 – Spotkanie misyjne dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie

Godz. 18.00 – Msza św. celebrowana przez ks. Stanisława Dutkę, proboszcza parafii pw. błogosławionej Karoliny w Tarnowie (dekanat Tarnów-Wschód)

Godz. 19.30 ‑ Nauka stanowa dla Rodziców

 

12 września (wtorek) – Dzień Sakramentu Pojednania ‑ modlitwa o łaskę skruchy i nawrócenia

Spowiedź misyjna w godz. 6.00-13.00, 16.00-19.00

Nauka misyjna w katedrze podczas Mszy św. o godz. 9.00, 12.00, 18.00

Nauka misyjna w kościele Ojców Bernardynów podczas Mszy św. o godz. 9.00

Godz. 10.00 - Spotkanie misyjne dla uczniów VII Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Plastycznych oraz Społecznego LO i Gimnazjum im. Ks. Józefa Tischnera w Tarnowie

Godz. 18.00 - Msza św. celebrowana przez ks. Stanisława Bilskiego, proboszcza parafii pw. św. Józefa i MB Fatimskiej w Tarnowie (dekanat Tarnów-Północ)

Godz. 19.30 – Zagrożenia duchowe współczesnej rodziny – spotkanie z p. Andrzejem Wronką – obrońcą wiary i specjalistą ds. sekt, okultyzmu, psychomanipulacji

 

13 września (środa) – Dzień Sakramentu Chorych ‑ modlitwa w intencji chorych, cierpiących z powodu różnych trudności życiowych, osób w podeszłym wieku, wdów i wdowców

Nauka misyjna w katedrze podczas Mszy św. o godz. 9.00, 12.00, 18.00

Nauka misyjna w kościele Ojców Bernardynów podczas Mszy św. o godz. 9.00

Godz. 10.00 - Spotkanie misyjne dla uczniów III Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie

Godz. 12.00 – Msza św. połączona z udzieleniem Sakramentu Chorych

Godz. 13.00 – Nauka stanowa dla wdów i wdowców

Godz. 18.00 - Msza św. celebrowana przez ks. Jana Gębarowskiego, proboszcza parafii św. Wawrzyńca w Wojniczu (dekanat Wojnicz)

Godz. 19.30 – Apel Maryjny w intencji Rodzin

 

14 września (czwartek) – Dzień Kościoła ‑ modlitwa w intencji dzieci, również tych pod sercem matek

Nauka misyjna w katedrze podczas Mszy św. o godz. 9.00, 12.00, 18.00

Nauka misyjna w kościele Ojców Bernardynów podczas Mszy św. o godz. 18.00

Godz. 10.00 - Spotkanie misyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Tarnowie

Godz. 12.00 – Msza św. w intencji dzieci z przedszkoli

Godz. 18.00 – Msza św. celebrowana przez ks. Jacka Nowaka, proboszcza parafii pw. NMP Królowej Polski w Mościcach (dekanat Tarnów-Zachód)

Godz. 19.30 ‑ Nauka stanowa dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania

 

15 września (piątek) – Wspomnienie Matki Bożej Bolesnej – modlitwa w intencjach czcicieli Matki Bożej Bolesnej

Nauka misyjna w katedrze podczas Mszy św. o godz. 6.00, 7.30, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00

Godz. 10.00 - Spotkanie misyjne dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Szczepanika w Tarnowie

Godz. 18.00 – Msza św. z kazaniem na zakończenie Misji Świętych i procesja z Pietą połączona z Koronką do Siedmiu Boleści NMP (ulicami miasta)

 

16 września (sobota)

Festum Cathedrale – Święto Katedralne w ogrodach OO. Bernardynów – godz. 14.00 – 19.00 (szczegóły na plakatach i stronie internetowej.

 

 

 

Misje Święte prowadzi: ks. Maciej Kucharzyk MS i ks. Wiesław Burski MS

 

Nabożeństwa w dni powszednie:

- O godz. 11.30 – Godzinki do Matki Bożej Bolesnej

- O godz. 15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego

- O godz. 17.20 – Koronka do Siedmiu Boleści NMP

- O godz. 18.00 – Msza św. w intencjach przedstawianych przez wstawiennictwo Matki Bożej Bolesnej, połączona z procesją z Pietą wokół katedry

 

Transmisja Mszy św. przez RDN Małopolska o RDN Nowy Sącz – codziennie o godz. 18.00

 

 

 

MODLITWA   PRZED   MISJAMI   PARAFIALNYMI

pietaDobry i Miłosierny Boże! Prosimy Cię o błogosławieństwo dla misji, które mają być wielkimi dniami przemiany naszej Parafii. Niech ten czas będzie błogosławiony dla wszystkich mieszkańców naszej Parafii. Obdarz swoim błogosławieństwem także wszystkich modlących się w katedrze, w tym pielgrzymów – czcicieli Matki Bożej Bolesnej.

Pragniemy, aby wszyscy doszli do poznania prawdy i zostali zbawieni. Potrzeba do tego łaski Bożej i dlatego z wielką ufnością wołamy Przyjdź Królestwo Twoje.

Dopomóż nam przygotować się dobrze do misji świętej, aby wszyscy wyznawcy Jezusa Chrystusa żyli, jak prawdziwi wyznawcy miłości i przebaczenia. Napełnij nas pragnieniem ratowania nie tylko siebie, ale i wszystkich naszych braci i sióstr, żyjących w ciemnościach grzechu i odwróceniu od Boga.

Użycz misjonarzom światła i łaski, żeby nas nauczyli, jaka jest wola Boża i co nam służy do zbawienia. Niech słowo przez nich głoszone oświeci nas i pouczy, uzdrowi i wzmocni, uświęci i zbawi. Prosimy Cię przez Syna Twego Jezusa Chrystusa.

Duchu Święty Boże! Pomagaj misjonarzom i całej Wspólnocie Wierzących, aby przez misje święte zostało odnowione oblicze naszej Parafii.

Maryjo, Matko Boża i Matko Kościoła! Patronko naszej wspólnoty parafialnej wspieraj swoim wstawiennictwem nasze przygotowanie do misji parafialnych i wypraszaj nam potrzebne łaski u Twojego Syna Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

 

 

Thursday the 17th - .