Tarnowska Straż Papieska

 

Tarnowska Straż Papieska powstała po Pielgrzymce Jana Pawła II do Tarnowa w 1987 r. Zrzeszała mężczyzn, którzy pełnili tzw. służbę porządkową podczas Pielgrzymki. Udział w Apelach Jasnogórskich, udział w spotkaniach z Papieżem w następnych pielgrzymkach w Polsce oraz wspólna refleksja nad nauczaniem Ojca św. jednoczyły Straż Papieską. Z okresu świetności pochodzi ufundowany przez członków TSP sztandar, noszony do dzisiaj z dumą i honorem przez dysponujących siłami członków stowarzyszenia. Są zawsze obecni ze swoim sztandarem na ważnych uroczystościach religijnych, na pielgrzymkach, nabożeństwach pierwszych sobót i na pogrzebach osób należących kiedyś do straży.

Opiekunem jest ks. Proboszcz.

Saturday the 15th - .