Aktualności w parafii Bazyliki Katedralnej

 

 


  

Dzień skupienia dla uczniów klas pierwszych gimnazjum.

W dniach od 15 do 17 maja młodzież z klas I gimnazjum wyjeżdża na weekendowe dni skupienia do Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu. Wyjazd z ulicy Goldhammera w piątek 15 maja punktualnie o godz. 17.30, powrót w niedziele 17 maja około godz. 14.00.

Adres i numer telefonu kontaktowego: Dom rekolekcyjny „Opoka” - Stary Sącz ul. Papieska 10, kom. 787-555-585.

dom pielgrzyma opoka 4f94fce10f4bc

http://www.centrumopoka.pl/

Wszelkie informacje udziela ks. Wojciech Maślanka.

 


 

 Maj – miesiąc Maryjny.

 Miesiąc maj w polskiej tradycji od niepamiętnych czasów poświęcony jest Maryi. Tak licznie gromadzimy się wówczas w kościołach, kapliczkach i figurach przydrożnych, aby poprzez modlitwę oddawać cześć Matce Bożej.

240px Cranach Madonna under the fir treeJak stwierdza Sobór Watykański II: „Maryja wzięta do nieba (...) przez swe wielorakie wstawiennictwo ustawicznie wyjednuje nam dary zbawienia wiecznego. Dzięki swej macierzyńskiej miłości opiekuje się braćmi Syna swego pielgrzymującymi jeszcze i narażonymi na trudy i niebezpieczeństwa, póki nie zostaną doprowadzeni do szczęśliwej ojczyzny” (KK 72).

Warto zatem, w tym szczególnym miesiącu znaleźć czas, aby każdego dnia uczestniczyć w tarnowskiej Bazylice o godz. 18.00 w nabożeństwach majowych. Poprzez śpiew litanii loretańskiej wypraszajmy u Matki Bożej Bolesnej dla siebie, swoich bliskich, wiele łask na każdy dzień życia.

 

"Przybytku sławny pobożności – módl się za nami".

 


 

 

 Dzień skupienia dla uczniów klas drugich gimnazjum.

W dniach, od  24 do 26.04.2015r., (piątek-niedziela) młodzież  z klas II gimnazjum w ramach przygotowań do Sakramentu Bierzmowania będzie przeżywać Dni skupienia w Centrum Formacji Duchowej i Edukacji Społecznej „Góra Tabor” w Lubaszowej koło Tuchowa. 62179 d rek2

Młodzieży przypominamy, że zbiórka ma miejsce na placu katedralnym przy pomniku Św. Jana Pawła II przy Katedrze, dn. 24.04.2015r., (Piątek) o godz. 17.15. Powrót przewidziany jest na dzień 26.04.2015r., (Niedziela) ok. godz. 14.00. Adres i nr telefonu kontaktowego: Dom Rekolekcyjny: Lubaszowa 33, 33-172 Siedliska, kom. 798 045 456. 

http://cadr.redemptor.pl/lubaszowa/informacje-o-domu/

Wszelkie informacje udziela ks. Mariusz Wójtowicz.

 


 

Wednesday the 22nd - .