Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa

 

ARCYBRACTWO STRAŻY HONOROWEJ
NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

stacja 1 12Początki Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa sięgają czasów Golgoty; tam, u stóp Ukrzyżowanego czuwali pierwsi trzej członkowie – Najświętsza Maryja Panna, św. Maria Magdalena i św. Jan.

Na bazie objawień Pana Jezusa św. Małgorzacie Marii Alacoque w klasztorze w Paray-le-Monial we Francji, siostra Maria od Najświętszego Serca, z siostrzanego francuskiego klasztoru znajdującym się w mieście Bourg-en-Bressew – narysowała tarczę zegara, w środku której znajdowało się włócznią przebite Serce Jezusa; u góry rysunku umieściła słowa: cześć, miłość, wynagrodzenie, zaś u dołu: Straż Honorowa Najświętszego Serca. Tak powstało Arcybractwo i zegar Straży Honorowej, który od 1863 r. jest symbolem prowadzącym niezliczone rzesze z całego świata do Boga. Każdy z członków wstępujący do Arcybractwa wybiera jedną godzinę w ciągu dnia i przeżywa ją w zjednoczeniu z Eucharystycznym Sercem Jezusa, ofiarowuje swoje codzienne zajęcia w duchu miłości i wynagrodzenia za grzechy ludzi, zwłaszcza za niewdzięczność i zapomnienie wobec ogromu miłości najświętszego Serca Jezusowego.

Kto może należeć do Straży Honorowej?

Każdy. Dziecko, młodzieniec, starzec, kobieta czy mężczyzna, osoba zamężna, samotna, poświęcona Bogu, zakonnik, zakonnica, ksiądz, biskup, papież... W rejestrach Arcybractwa figurują zarówno papieże, królowie, jak też osoby proste; intelektualiści i robotnicy, bogaci i biedni. Do Straży Honorowej NSPJ należało wielu błogosławionych, a także świętych. Byli to m. in. bł. Pius IX, św. Jan Bosko, św. Magdalena Zofia Barat, św. brat Albert Chmielowski,św. Jose Maria Rubio, bł. Maria Deluil-Martiny, św. Daniel Comboni i wiele innych.

Obowiązki członka ASHNSPJ

arcybractwo strazy honorowejKażdy członek obiera sobie jedną stałą godzinę straży, by codziennie czuwać przy Bożym Sercu. W ten akt miłości członkowie Arcybractwa włączają całe swoje życie wraz z sumiennym wypełnianiem obowiązków swego stanu.

Szczegółowe obowiązki członka Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa:

-          Wiernie odprawiać Godzinę Obecności przy Sercu Bożym, do której przywiązany jest odpust cząstkowy.

-          Brać udział w Adoracji wspólnotowej.

-          Szerzyć kult Najświętszego Serca Pana Jezusa.

-          Brać udział we Mszy św. wynagradzającej Bożemu Sercu, w I-sze piątki miesiąca.

-          W miarę możliwości często nawiedzać Najświętszy Sakrament.

-          Brać udział w comiesięcznych spotkaniach Arcybractwa.

Realizacja celów i zadań Arcybractwa możliwa jest przez stałą formację jego członków. Comiesięczne spotkania w ośrodkach Straży Honorowej pod kierunkiem księdza Opiekuna służą formacji duchowej i intelektualnej, omówieniu bieżących spraw i nakreśleniu planu pracy na kolejny miesiąc.

       Grupa modlitewna – Arcybractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa – przy Bazylice Katedralnej w Tarnowie została założona w 1866 roku, tj. 149 lat temu. W naszej parafii Stowarzyszenie to nie miało ciągłości. Reaktywowanie i przyjęcie nowych członków do Arcybractwa dokonało się dnia 03.03.2006 roku.

Więcej informacji o Arcybractwie można uzyskać na stronie internetowej www.strazhonorowa.pl

Wszystkich, którzy chcieliby włączyć się w działalność Arcybractwa serdecznie zapraszamy na spotkania, które odbywają się w sali katechetycznej (Dom Jana Pawła II) przy Katedrze w każdy ostatni czwartek miesiąca o godz. 17.00. Terminy spotkań są aktualizowane w ogłoszeniach Parafii Katedralnej.

        

Zelator- Pan Tomasz Nadolnik

Asystent - ks. Łukasz Matyka

Sunday the 18th - .