Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

 

       

         Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w parafii katedralnej rozpoczęło swoją działalność 1 kwietnia 1996 r. Podejmuje szereg inicjatyw służących dobru rodzin oraz formujących członków stowarzyszenia. Najbardziej znaną formą działalności jest przygotowywanie od 1996 r. obchodów Dnia Rodziny - połączonych z obchodami Jubileuszu 50-lecia i 25-lecia małżeństw z parafii katedralnej. Stowarzyszenie włącza się także w prowadzenie nabożeństw i adoracji w Katedrze oraz stara się nieść pomoc materialną rodzinom w trudnej sytuacji bytowej. 

Przewodnicząca - Pani Elżbieta Zięba

Opiekun - ks. Grzegorz Grych

Spotkania - Pierwszy poniedziałek miesiąca po Mszy Św. wieczornej

Saturday the 15th - .