Rada Duszpasterska

Rada Duszpasterska Parafii Katedralnej 

Radę Duszpasterską stanowią:

Ks. Adam Nita /przewodniczący/

ks. Marcin Raś,

s. Anna Tarnowska MChR,

Grzegorz Tracz /zastępca przewodniczącego/,

Kinga Życzkowska /sekretarz/

Irena Malinowska,

Teresa Cetera,

Anna Janisz,

Tomasz Nadolnik,

Paweł Łopatka

Małgorzata Martowicz.

Rafał Biały,

Hanna Szumlańska,

Jacek Nowak

Tomasz Obal.

Anna Tracz

Spotkania całej Rady Duszpasterskiej odbywają się dwa razy w roku. Spotkania osób odpowiedzialnych za różne dziedziny życia parafii w miarę potrzeb. Członkowie Rady wyrażają swoje  opinie i sugestie wobec planowanych działań duszpasterskich, włączają się w organizację uroczystości w katedrze, przygotowują jeden z ołtarzy na trasie procesji Bożego Ciała, służą pomocą ks. Proboszczowi w rozwiązywaniu różnych sytuacji gospodarczych i duszpasterskich.

Saturday the 15th - .