Róże Różańcowe

Róże Różańcowe istnieją przy katedrze od XIX wieku. Zmienia się ich liczebność ale nigdy nie maleje gorliwość członków Róż.

1. Obowiązki członków Żywego Różańca:

a) Odmawianie codziennie jednego dziesiątka różańca,
b) Udział w miesięcznym spotkaniu formacyjnym,
c) Częste przystępowanie do Sakramentów świętych oraz udział w procesjach maryjnych,
d) Rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską,
e) Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła,
f) Udział w pogrzebie zmarłego członka Żywego Różańca oraz w modłach za spokój jego duszy.

2. Członkowie Żywego Różańca mogą dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami, osiem razy w roku, mianowicie:

a) W dniu przyjęcia do Żywego Różańca,
b) Narodzenia Pana Jezusa (25 XII),
c) Ofiarowania Pańskiego (2 II),
d) Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie (25 III),
e) Zmartwychwstania Pańskiego (zgodnie z kalendarzem liturgicznym),
f) Wniebowzięcia Matki Bożej (15 VIII),
g) W święto Królowej Różańca świętego (w naszej Parafii w pierwszą niedzielę października)
h) oraz Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 XII).

Żywy Różaniec oznacza:

a) Życie według Ewangelii, która jest fundamentem i źródłem życia chrześcijańskiego. RóżaniecJak odmawia raniec jest modlitwą ewangeliczną, ponieważ zawiera Modlitwę Pańską i Pozdrowienie Anielskie oraz ewangeliczne Tajemnice naszego odkupienia. Z tego powodu Różaniec nazywamy streszczeniem lub zbiorem najważniejszych prawd Ewangelii.

b) Życie wiarą, nadzieją i miłością, należeć bowiem do Żywego Różańca znaczy wierzyć w istnienie Boga i wierzyć Bogu, który przemawia, ufać Bogu i w Jego dzieło zbawienia oraz kochać Boga, a w Bogu i dla Boga ludzi.

c) Żywy Różaniec składa się z Żywych Róż. Każda Róża posiada dwadzieścia osób, z których każda odmawia codziennie jeden dziesiątek różańca czyli jedną tajemnicę, połączoną z rozważaniem. W ten sposób odmawiany jest w Róży codziennie cały Różaniec - dwadzieścia tajemnic. Jest to jakby wieniec różany składany u stóp Królowej.

„Odmawiając różaniec, rozmawiamy z Maryją, powierzamy Jej ufnie wszystkie nasze troski i smutki, radości i nadzieje. Prosimy o to, by pomagała nam podejmować Boże plany i by wypraszała u Syna łaskę potrzebną do wiernego ich wypełniania”.

św. Jan Paweł II, Ludźmierz 1997r.

Zmiany tajemnic różańcowych dla 14 róż męskich i żeńskich są dokonywane w pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 7.30.

Do włączenia się do wspólnoty  żywego różańca zapraszamy wszystkich, a zwłaszcza mężczyzn i osoby w sile wieku. Istnieje możliwość dokonywania zmian tajemnic różańcowych także w innym ustalonym czasie, różnym niż 7.30, w pierwszą niedziele miesiąca.

Opiekun - ks. Proboszcz

Zelator - koordynator: Anna Tracz

Spotkania - Pierwsza niedziela miesiąca po Mszy Św. o godz. 7.30.

Thursday the 17th - .