Święto Chrztu Pańskiego
- 13 stycznia 2019
 

1. Nieszpory niedzielne o godz. 17.30. W tygodniu Koronka do Bożego Miłosierdzia o godz. 15.00, modlitwa różańcowa o godz. 17.20.
2. Uczestników całodobowej adoracji Najświętszego Sakramentu i wszystkich chętnych zapraszamy w piątek 18 stycznia na Mszę św. o godz. 18.00 a potem na modlitwę uwielbienia.
3. Osoby żyjące w związkach niesakramentalnych zapraszamy na Mszę św. a potem na spotkanie w sobotę 19 stycznia o godz. 15.00.
4. Odwiedziny kolędowe w najbliższym tygodniu: w poniedziałek 14 stycznia ulice: Sowińskiego 12-14, Chopina, we wtorek 15 stycznia ulice: Mościckiego, Malczewskiego, Starowolskiego 2, 4-13, w środę 16 stycznia ulice Starowolskiego 3, 14 – 28; w czwartek 17 stycznia ulice Krasińskiego 29, 31 – 51; w piątek 18 stycznia ulica Krasińskiego 5 – 15, 25, 27; w sobotę 19 stycznia rodziny, które nie mogły przyjąć kolędy w wyznaczonym terminie. Można jeszcze zgłaszać chęć przyjęcia kolędy można zgłaszać w kancelarii lub bezpośrednio po Mszy św. w zakrystii. Kolęda rozpoczyna się w niedzielę o godz. 14.00, w pozostałe dni o godz. 15.30. Szczegółowy program kolędy znajduje się w gablocie, na stronie internetowej naszej parafii oraz w papierowej wersji ogłoszeń. Tam też wskazane są numery od których poszczególni kapłani rozpoczną odwiedziny kolędowe.
5. W minionym tygodniu odeszli z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności Wojciech Lisak, Barbara Gnacek i Urszula Stańczyk. Polecajmy ich dusze oraz zmarłych z naszych rodzin Bożemu miłosierdziu: Dobry Jezu a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie.

Thursday the 17th - .