Świetlica Parafialna "U Jana Pawła II"

 

Świetlica Parafialna "U Jana Pawła II" rozpoczęła swoją działalność w Domu Katechetycznym przy ul. Kapitulnej 3 we wrześniu 2001 r. Wcześniej istniała przez szereg lat jako świetlica środowiskowa przy ul. Asnyka, prowadzona przez wolontariuszy z katedry, przy wsparciu Urzędu Miasta, w budynku stanowiącym wtedy własność Kurii Diecezjalnej. Od 2001 r. mieści się w budynku parafialnym i jest utrzymywana wyłącznie ze środków parafialnych, tzn. ofiar składanych do skarbony św. Antoniego, z ofiar składanych na tacę lub ze sporadycznych ofiar indywidualnych osób lub firm na ten cel.

Do świetlicy uczęszcza do 30 osób z terenu parafii katedralnej, z klas szkoły podstawowej, z rodzin w trudnej sytuacji bytowej. Podczas zajęć w świetlicy dzieci otrzymują pomoc w odrabianiu lekcji, możliwość godziwej zabawy, posiłek i jeżeli jest taka konieczność - stosowną pomoc. Dwa razy w roku dzieci mają możliwość udziału w darmowej, całodniowej wycieczce. Z organizowania wspólnego wypoczynku wakacyjnego dla dzieci, po kilku latach prób, zrezygnowano.  Pracę świetlicy animują Siostry Misjonarki Chrystusa Króla dla Polonii wspierane przez kapłana odpowiedzialnego za świetlicę oraz grono wolontariuszy wywodzących się spośród nauczycieli, studentów , kleryków lub uczniów szkół średnich.

Zajęciami kieruje - s. Monika Jurewicz

Opiekun - ks. Grzegorz Grych

Godizny otwarcia - od poniedziałku do piątku 15.00-18.00

Thursday the 17th - .